Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6115
Title: Chodzenie to nie jest sport : kilka spostrzeżeń o grze (niekoniecznie w piłkę)
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: chodzenie; filozofia; etyka
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Bojda, A. Nawarecki (red), "Piłeczka : studia o ruchu i melancholii" (S. 87-102). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W szóstym rozdziale II Księgi swego opus magnum Tomasz à Kempis zapisuje sąd wiele mówiący o powadze chodzenia. Zdanie kończące ów rozdział brzmi – Ambulare cum Deo intus, nec aliqua affectione teneri fortis, status est interni hominis – co dawny przekład księdza Antoniego Jałowieckiego oddaje jako: „Chodzić z Bogiem wewnątrz, a nie przywiązywać się do rzeczy zewnętrznych, jest to stan wewnętrznego człowieka”. Co może oznaczać „chodzenie z Bogiem”, a może nawet z Bogiem, który mi towarzyszy, wspólnie z Bogiem, zespojonym z Bogiem spojrzeniem, wręcz na boży sposób (wszystko sugeruje mocarny łaciński przyimek cum)? […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6115
ISBN: 9788322630372
9788322630389
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_Chodzenie_to_nie_jest_sport.pdf288,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons