Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6120
Title: Cieszyn - ośrodkiem kształcenia nauczyciela (szkic historyczny)
Authors: Kocurek, Danuta
Keywords: Cieszyn; historia Cieszyna; kształcenie nauczycieli w Cieszynie
Issue Date: 2012
Citation: "Cieszyński Almanach Pedagogiczny" T. 1 (2012), s. 63-78
Abstract: Teacher training in Cieszyn has a long history starting from XIX up to XXI century. At first, teachers-to-be were taking pedagogical courses, later they were studying at teacher training seminars, then in The Pedagogical College. Nowadays, candidates for the teaching profession study pedagogy at The University of Silesia, on the Faculty of Sciences of Education – on a full-time and week-end basis.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6120
ISSN: 2300-3006
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kocurek_cieszyn_osrodkiem_ksztalcenia_nauczyciela.pdf333,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons