Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6127
Title: Jubileusz czterdziestolecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1976-2016). Rodowód - instytucjonalizacja - rozwój - zamierzenia
Authors: Juszczyk, Stanisław
Keywords: Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego; Uniwersytet Śląski; Czterdziestolecie Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Issue Date: 2016
Citation: Chowanna, T. 1 (2016), s. 9-54
Abstract: Dnia 5 października 2015 roku inaugurowaliśmy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii jubileuszowy, czterdziesty rok akademicki, a w 2016 roku wydział nasz obchodzi czterdziestolecie swego funkcjonowania w siedzibie mieszczącej się w Katowicach, w dwóch budynkach przy ulicy Grażyńskiego 53. Czterdzieści lat funkcjonowania Wydziału odpowiada niemal dwu pokoleniom życia człowieka. Czy te czterdzieści lat to czas owocny dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału? Czy w tym okresie wydarzyło się coś, co w sposób istotny wzmocniło naukowo Wydział? Czy studenci nadal chętnie na nim studiują? Czy środowisko pedagogiczno-psychologiczne ma coś wartościowego do zaproponowania środowisku społecznemu, w którym funkcjonuje Uniwersytet Śląski w Katowicach? Jaki jest status naszego Wydziału wśród innych wydziałów pedagogiczno-psychologicznych w Polsce? Te nasuwające się w sposób naturalny pytania w okresie jubileuszu skłaniają do analizy naszych dotychczasowych dokonań oraz przedstawienia planów na przyszłość.[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6127
ISSN: 0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juszczyk_Jubileusz_czterdziestolecia_Wydzialu_Pedagogiki_i_Psychologii.pdf5,69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons