Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6128
Title: "Filologotati psychi" - rozprawa gramatyczna przypisywana Teodorowi Prodromosowi i jej adresat
Authors: Wilanowski, Andrzej
Keywords: Teodor Prodromos; literatura bizantyjska
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Labuk, P. Marciniak (red), Miscellanea Byzantina 1. (S. 147-180). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wskazanie w tekście adresatki jest zabiegiem pełniącym dwie funkcje. Po pierwsze, podkreśla dydaktyczny charakter pracy, nadaje jej formę wykładu. Po drugie, gramatyczny traktat nabiera wydźwięku polityczno-towarzyskiego. W świetle analizy rzeczownikowych zwrotów do adresatki, ich szerszego kontekstu w całej pracy i wybranych przykładów, które autor przytacza, omawiając poszczególne zagadnienia, dostrzec można bowiem intencję pochwały i wkupienia się w łaski adresatki. Decydują o tym: odpowiedni dobór pozytywnych określeń odnoszących się do odbiorcy, przedstawianie w bardzo dobrym świetle utworu, do którego się odnosi, pochwała własnej pracy i wskazanie na szczególne dokonania autora oraz stosowanie przykładów gramatycznych, które poza funkcją egzemplifikacyjną niosą dodatkowe, pochlebne treści odnoszące się do władcy, a więc pośrednio także do adresatki. Wszystkie te elementy są tym wyraźniejsze, że wyróżniają się na tle treści wyłącznie gramatycznych. Wyłaniający się z tekstu obraz adresatki i nastawienie autora względem niej odpowiadają relacji z możnym protektorem, o której wspomniano wcześniej. Otwarta zostaje kwestia oryginalności formy wprowadzenia adresata do tekstu gramatycznego, którą ocenić będzie można w zestawieniu z innymi traktatami o podobnej tematyce, a także na tle pozostałych dzieł Prodromosa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6128
ISBN: 9788380129320
9788380129337
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilanowski_Filologotati_psychi_rozprawa_gramatyczna.pdf558,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons