Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6139
Tytuł: "Fado" po polsku : o portugalskim motywie w tytułach polskich dzieł (nie tylko) literackich (Danilewicz-Zielińska, Stasiuk, Kadłubek, Słabuszewska-Krauze)
Autor: Bąk, Magdalena
Słowa kluczowe: kultura portugalska; literatura polska; Maria Danilewicz-Zielińska; Andrzej Stasiuk; Zbigniew Kadłubek; Iwona Słabuszewska-Krauze
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red). Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 6 (S. 187-197). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the text is to examine the way in which the word fado, one of the most recognisable keywords of Portuguese culture, was used in the titles of contemporary Polish texts representing various genres and types of literature. The selection of the titles as a material for the analysis was determined by the belief (justified by research works) that the title constitutes an exceptionally important element of the work, entering in complex interactions of various kinds with the text of the work.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6139
ISBN: 9788380128682
9788380128699
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bak_Fado_po_polsku_o_portugalskim_motywie.pdf366,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons