Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6142
Title: O niewyrażalności w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza
Authors: Pochel, Piotr
Keywords: Adam Mickiewicz; polska poezja romantyczna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red). Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 6 (S. 58-101). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article engages the heretofore unexplored problem of inexpressibility in the Sonety krymskie on the basis of the methodological remarks of Edward Balcerzan. In the Crimean cycle of poems the author seeks signals of inexpressibility which he attempts to functionalise. Moreover, the author discusses the mysteries (inter alia the “lampa Akermanu,” the interjection “Aa!”), which heretofore have not been solved by the researchers. He also reflects upon the subject of Romanticist cognition in the sonet cycle.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6142
ISBN: 9788380128682
9788380128699
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pochel_O_niewyrazalnosci_w_Sonetach_Krymskich.pdf568,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons