Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6151
Title: Wstęp
Authors: Żywczok, Alicja
Keywords: Chowanna; czasopismo pedagogiczne
Issue Date: 2016
Citation: Chowanna, T. 1 (2016), s. 57-67
Abstract: O różnorodności i zarazem jednolitości merytorycznej niniejszego tomu zadecydowały wyniki badań hermeneutycznych (zaprezentowane przez czterech autorów) oraz badań empirycznych (zaprezentowane przez trzech autorów) – wszystkie ściśle związane z problematyką etyki pedagogicznej: indywidualnego rozwoju moralnego, progresji społecznej i kulturowej, problemów i dylematów etycznych rozwiązywanych w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Zastosowanie w części monograficznej dedukcyjnego układu treści pozwala Czytelnikowi przeanalizować w pierwszej kolejności artykuły o dużym znaczeniu teoretycznym, by następnie zwrócić uwagę na szczegółowe kwestie pedagogiczne, których analiza może być przydatna zwłaszcza nauczycielom, wychowawcom, opiekunom i pedagogom.[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6151
ISSN: 0137-706X
2353-9682
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zywczok_Wstep.pdf318,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons