Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6162
Tytuł: Ciało obce - recenzja
Autor: Janik, Gaweł
Słowa kluczowe: Jan Borowicz; kino nazistowskie; analiza krytyczna; aspekt polityczny
Data wydania: 2016
Źródło: Narracje o Zagładzie, Nr 2 (2016), s. 317-320
Abstrakt: In his review, the author discusses Jan Borowicz’s monograph Nagość i mundur. Ciało w filmie Trzeciej Rzeszy, in which the Third Reich cinematography has been analysed in terms of the ways of depicting corporeality. The review discusses the methodology foregrounding the piece and notes the innovative character of not only the framing of the subject of study, but also numerous conclusions drawn from Borowicz’s research. All the three main parts of the monograph are analysed, describing the depictions of the Nazi body, the non‑German one, and the sick, monstrous and disfigured body of the Jew. The interdisciplinary character of the book is pointed at, since Nagość i mundur… connects the visual and film studies with the cultural, philosophical, sociological, as well as political and biopolitical perspectives.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6162
ISSN: 2450-4424
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Janik_Cialo_obce_recencja.pdf245,44 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons