Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6167
Tytuł: Ile zwierzęcia w człowieku? Kategoria zwierzę w ludzkim mózgu, umyśle i języku
Autor: Nowak, Tomasz
Słowa kluczowe: animal; representation; language; mind; brain
Data wydania: 2016
Źródło: Zoophilologica, Nr 2 (2016), s. 73-81
Abstrakt: The article aims at presenting the description of the category of ‘animal’ in the human brain, mind and language. The article reports the results of linguistic, psycholinguistic and neurolinguistic research.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6167
ISSN: 2451-3849
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_Ile_zwierzecia_w_czlowieku.pdf381,42 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons