Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6167
Title: Ile zwierzęcia w człowieku? Kategoria zwierzę w ludzkim mózgu, umyśle i języku
Authors: Nowak, Tomasz
Keywords: animal; representation; language; mind; brain
Issue Date: 2016
Citation: Zoophilologica, Nr 2 (2016), s. 73-81
Abstract: The article aims at presenting the description of the category of ‘animal’ in the human brain, mind and language. The article reports the results of linguistic, psycholinguistic and neurolinguistic research.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6167
ISSN: 2451-3849
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_Ile_zwierzecia_w_czlowieku.pdf381,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons