Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/617
Tytuł: Społeczne postrzeganie instytucji "recall" i weta ludowego w warunkach polskich
Autor: Marmola, Maciej
Słowa kluczowe: Direct Democracy; Recall; People’s Veto; Social Reception; Polish Electorate
Data wydania: 2015
Źródło: Preferencje Polityczne, (2015), nr 10, s. 111-122
Abstrakt: The institutions of direct democracy seem to be crucial for effective functioning of political system. The inclusion of citizens in decision-making process ensures that political representatives remain accountable throughout their term and must be responsive to the wishes o f the voters. The empirical research conducted by the author proves that prevalent portion o f electorate expects the introduction of recall and people’s veto to Polish law. The results o f analysis confirm the high level of citizens’ support for institutions of direct democracy. This support is articulated by all groups of Polish electorate, regardless o f party affiliation and ideological viewpoints.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/617
DOI: 10.6084/m9.figshare.2059446
ISSN: 2083-327X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Marmola_Spoleczne_postrzeganie_instytucji_recall.pdf462,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons