Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6182
Tytuł: Motyw natury w muzyce i jego recepcja
Autor: Burczyk, Irena
Słowa kluczowe: theme of nature; non-musical content; program music; imitation; illustrativeness
Data wydania: 2016
Źródło: Chowanna, T. 2 (2016), s. 141-152
Abstrakt: The following article concentrates on the issue of the theme of nature present in the selected musical compositions. Furthermore, it discusses examples of motifs connected with nature expressed by various means of musical expression. Understanding the symbolic language of music in education allows the recipient to interpret imitation of nature in music.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6182
ISSN: 0137-706X
2353-9682
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Burczyk_Motyw_natury_w_muzyce.pdf313,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons