Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6193
Tytuł: Jak to jest być nietoperzem? Refleksje przy lekturze eseju Thomasa Nagela
Autor: Wężowicz-Ziółkowska, Dobrosława
Słowa kluczowe: Nagel; bat; anthropodenial; anthropomorphism; language; cognition
Data wydania: 2015
Źródło: Zoophilologica, Nr 1 (2015), s. 83-94
Abstrakt: The article asks questions about the human cognitive abilities – how it is to be an animal of a species different from one’s own. Using as a basis the doubts of the philosopher Thomas Nagel, the author proceeds to discuss the standpoint of ethnologists Frans de Waal and Konrad Lorenz, who accept the limitations of the human cognitive apparatus and language, with the help of which we describe what we call the “animal.” The author suggests that the problem of contemporary humanities and animal studies lies not in anthropodenial, but in anthropomorphism, rooted in the centrism typical of our species, which seems impossible to overcome. The author also proposes a thesis that the way to overcome this issue is for people to gain knowledge about these limitations. This knowledge, supported by interspecies empathy, developed in the process of coevolution of animal species (humans being one of them), is the most effective tool of heuristics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6193
ISSN: 2451-3849
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wezowicz_Ziolkowska_Jak_to_jest_byc_nietoperzem_Refleksje_przy.pdf382,99 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons