Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6206
Title: Sprawozdanie z konferencji : Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji (18-19 kwietnia 2016, Dąbrowa Górnicza)
Authors: Gwiaździński, Paweł
Keywords: filozofia; etyka; edukacja; konferencje
Issue Date: 2016
Citation: Folia Philosophica, T. 36 (2016), s. 135-138
Abstract: W dniach 18—19 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Organizatorami konferencji był Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego i wspomniana szkoła. Uczestnikom postawiono dwa zadania: przeprowadzenie analiz teoretycznych, filozoficznych podstaw edukacji oraz praktyki edukacji filozoficznej w polskich warunkach, a także zaaranżowanie przestrzeni do spotkania przedstawicieli świata akademickiego z osobami uczącymi filozofii i etyki na różnych etapach edukacyjnych oraz w ramach różnych organizacji i projektów, co miało zaowocować wypracowaniem rozwiązań praktycznych problemów. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6206
ISSN: 1231-0913
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiazdzinski_Sprawozdanie_z_konferencji_Etyka_w_szkole.pdf225,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons