Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6210
Title: Wiele twarzy podobieństwa : recenzja książki Jenny Bryan "Likeness and Likelihood in the Presocratics and Plato" Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2012. - recenzja
Authors: Kubok, Dariusz
Keywords: Jenny Bryan; recenzja
Issue Date: 2016
Citation: Folia Philosophica, T. 36 (2016), s. 119-125
Abstract: Artykuł pt.: Wiele twarzy podobieństwa, jest recenzją książki Jenny Bryan "Likeness and Likelihood in the Presocratics and Plato".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6210
ISSN: 1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubok_Wiele_twarzy_podobienstwa_recenzja.pdf260,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons