Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6219
Tytuł: „Tierisches” Eugena Drewermanna. W kierunku teologicznym
Autor: Kadłubek, Zbigniew
Słowa kluczowe: animality; biopoetics; theology; nature; zoé
Data wydania: 2015
Źródło: Zoophilologica, Nr 1 (2015), s. 25-28
Abstrakt: The author’s essay is a collection of several short, seemingly casual reflections which contain more profound themes, giving the reader much food for thought. Starting from a personal wish to explore the question of animality, the author delves into the issues of biopoetics and zootheology, before once more returning to personal reflections, which lead him to the negation of the human and the animal as equal existences under law.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6219
ISSN: 2451-3849
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kadlubek_Tierisches_Eugena_Drewermanna_w_kierunku.pdf315,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons