Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6239
Tytuł: Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej
Autor: Noras, Andrzej J.
Słowa kluczowe: Immanuel Kant; Georg Wilhelm Friedrich Hegel; Heinrich Rickert; Hermann Cohen; filozofia; systemy
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Understanding of the system of philosophy constitutes one of the fundamental problems of post-Kantian philosophy, which has undoubtedly been influenced by German idealism. Hegel's philospophy, which concludes this period, constitutes the peak of systemic thinking, and at the same time becomes a pretext for crtiticism of this way of thinking. This determines a peculiar position of neo-Kantian philosophy, whereby, on the one hand, it defends the thesis that scientific philosophy must take the form of the system, on the other hand — its representatives are aware of the impossibility of maintaining the Hegelian understanding of the system. The present book is an attempt at demonstrating these efforts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6239
ISBN: 9788380129269
9788380129276
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noras_Rozumienie_systemu_w_filozofii.pdf1,55 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons