Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6241
Title: O tożsamości
Authors: Gontarz, Beata
Keywords: tożsamość; samookreślenie
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red), „Reprezentatywna mikroskala? : rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino”. (S. 25-40). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: „Tożsamość” stała się obecnie słowem niebywale atrakcyjnym. Przypisują sobie ją właściwie wszyscy; zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Współcześnie nie wypada nie określić swojej tożsamości, choćby miała to być, jak lansuje się wielu w mass mediach, tożsamość… celebryty. A ostatnio, co wszyscy zauważamy, wpływ na „konieczność” obrania tożsamości mają, atakujące opinię publiczną i funkcjonujące w niej w ogromnym uproszczeniu, „idee”, które odwołują się do worka pojęciowego, jakim stało się gender („płeć kulturowa”), czy też medialnie nagłaśniane przykłady tak zwanych coming out („wyjścia z ukrycia”, „obwieszczenia”), pozostającej od wieków w naszej kulturze w sferze prywatnej i intymnej, orientacji seksualnej. Ale też obserwujemy wzrost promocji tożsamości lokalnych, organizujących samoświadomość większej lub mniejszej zbiorowości oraz wydobywających jej specyfikę. Możemy podać przykłady takich działań w odniesieniu do grup etnicznych (jak Kaszubi czy Ślązacy), regionów (z którymi zapoznają nas reklamy telewizyjne i billboardowe), miast (kto nie zna Sandomierza z telewizyjnego serialu Ojciec Mateusz?). […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6241
ISBN: 9788380128323
9788380128330
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gontarz_O_tozsamosci.pdf371,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons