Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6243
Title: W trosce o lokalną integrację i dziedzictwo
Authors: Krakowiak, Małgorzata
Jaworek, Adrian
Szybowska, Antonina
Termińska, Kamilla
Keywords: lokalna integracja; lokalne dziedzictwo; Czeladź
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red), „Reprezentatywna mikroskala? : rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino”. (S. 59-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Rozważając zagadnienia tożsamości — rozmaitych czynników zespalających społeczność na poziomie narodowym, ale i lokalnym, co w naszym przypadku ma szczególne znaczenie — nie chcieliśmy i wręcz nie mogliśmy pominąć dowodów świadczących o integrowaniu się czeladzian. W niniejszym tekście znalazły się krótkie noty o istotnych czeladzkich przedsięwzięciach. Czeladzianie od lat powoływali różnego rodzaju organizacje, jak choćby tak reprezentatywne dla miasta: Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Klub Rodów Czeladzkich, Czeladzki Klub Pielgrzyma, a także uczestniczyli w ponadlokalnych zrzeszeniach, czego przykładem stała się działalność Sodalicji Mariańskiej w Czeladzi. Ich udział w wymienionych grupach to wyraz potrzeby wspólnego działania, pracy dla innych i zaznaczenia swojego miejsca. Ważną rolę w uświadamianiu tego, gdzie jesteśmy (dosłownie i metaforycznie), odgrywają prace polegające na gromadzeniu pamiątek i dokumentów, popularyzowaniu wiedzy o przeszłości i próbach uchwycenia lokalnego kolorytu. Bardzo cennym źródłem i zarazem trybuną okazuje się w tym zakresie jeden z miejskich periodyków — „Zeszyty Czeladzkie”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6243
ISBN: 9788380128323
9788380128330
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krakowiak_W_trosce_o_lokalna_integracje_i_dziedzictwo.pdf588,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons