Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6247
Title: Sprawozdanie z seminarium naukowego „Dziś i jutro doświadczeń na zwierzętach” Katowice, 11 czerwca 2015 roku
Authors: Więcławek, Justyna
Keywords: sprawozdanie z seminarium naukowego; „Dziś i jutro doświadczeń na zwierzętach”
Issue Date: 2015
Citation: Zoophilologica, Nr 1 (2015), s. 319-324
Abstract: "W dniu 11 czerwca 2015 roku, kilkanaście dni po wejściu w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Dziś i jutro doświadczeń na zwierzętach”. Organizatorami wydarzenia były Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŚ oraz działające na Wydziale Prawa i Administracji Koło Naukowe Praw Zwierząt".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6247
ISSN: 2451-3849
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wieclawek_Sprawozdanie_z_seminarium_naukowego_Dzis_i_jutro.pdf298,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons