Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/626
Tytuł: Mowa jest złotem : rodzice wobec zakłóconego rozwoju mowy dziecka
Autor: Gralewicz-Wolny, Iwona
Słowa kluczowe: Zaburzenia rozwoju mowy dziecka; Perspektywa rodzica Rola rodziców w rozwoju mowy dziecka; Terapia logopedyczna
Data wydania: 2012
Źródło: K. Węsierska (red.), "Profilaktyka logopedyczna praktyce edukacyjnej. T. 1" (s. 13-24). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of the article is the problem of disturbed speech development in children considered from the perspective of a parent. Based on her personal experience, the author discusses the role of parents in speech and language therapy, emphasising the necessity of their cooperation with both the speech therapist and school (kindergarten) peer environment of a child. The author points out the importance of constant reinforcement of child’s motivation to work on speech improvement as well as the necessity of focusing attention on positive aspects in child’s development, which is the starting point of speech disorders treatment.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/626
ISBN: 978-83-226-2058-8
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gralewicz_Wolny_Mowa_jest_zlotem.pdf349,3 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons