Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6260
Title: Historyczna świadomość najmłodszego pokolenia czeladzian : kilka uwag o odpowiedziach w ankietach
Authors: Krakowiak, Małgorzata
Matyszkiewicz, Paweł
Konopelska, Wiesława
Keywords: czeladzianie; młodzież; świadomość historyczna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska (red), „Reprezentatywna mikroskala? : rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino”. (S. 347-368). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Kiedy po wystawie w Muzeum Saturn, upamiętniającej losy czeladzkich żołnierzy walczących pod Monte Cassino w 70. rocznicę bitwy, opracowywaliśmy projekt niniejszego przedsięwzięcia, zależało nam również na sprawdzeniu, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu wydarzenia sprzed tak wielu lat cokolwiek znaczą dla najmłodszych czeladzian. Dla ich dziadków, a nawet pradziadków były pokoleniowym przeżyciem; bezdyskusyjnym elementem składowym ich tożsamości, podobnie jak bezdyskusyjne było ich przywiązanie do kraju, miasta, rodziny — nakazujące im (w przeważającej większości) powroty po II wojnie światowej. Pamiętając o powojennych migracjach ludności, które przyczyniły się do przetasowania autochtonicznych środowisk, postanowiliśmy, mimo wszystko, zapytać współczesnych młodych czeladzian, co wiedzą o przeszłości i jak potrafią tę wiedzę ująć w słowa. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6260
ISBN: 9788380128323
9788380128330
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krakowiak_Historyczna_swiadomosc_najmlodszego_pokolenia.pdf432,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons