Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6263
Tytuł: Namiestnik i burmistrzowie : sprawowanie władzy w Kiejdanach w "pisaniach" Piotra Kochlewskiego
Autor: Jarczykowa, Mariola
Słowa kluczowe: Piotr Kochlewski; Kiejdany; mayor; governor; letters
Data wydania: 2017
Źródło: "Śląskie Studia Polonistyczne" Nr 2 (2017), s. 13-28
Abstrakt: The article discusses issues concerning the functioning of Kiejdany in the 17th century as represented in Piotr Kochlewski’s writings and his replies to the letters of the city’s mayor – Józef Zygmuntowicz. Kochlewski, who was a deputy in the private city of Krzysztof Radziwiłł, reported to his master on building of the Protestant community and a school, among others. He also responded to the allegations made by Zygmuntowicz, disagreeing with his position on such matters as land measurement, punishing townspeople and enforcement of Radziwiłł’s recommendations. He accused the mayor of ill-treatment of the citizens and manipulating public opinion; he also criticized the mayor’s self-serving attitude during a plague. The position in these disputable matters was also taken by Prince Krzysztof, who in a letter addressed to mayors of Kiejdany supported his governor.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6263
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarczykowa_namiestnik_i_burmiostrzowie_sprawowanie_wladzy.pdf415,65 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons