Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6271
Title: Wstęp
Authors: Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna
Keywords: zdrowie; psychologia; socjologia; pedagogika
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Borzucka-Sitkiewicz (red), „Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby”. (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przegląd literatury przedmiotu wskazuje, że kwestie dotyczące zdrowia i choroby dawno już przekroczyły granice medycyny i stały się obiektem analiz pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy antropologicznych. Szczególnie w dobie kultury ponowoczesnej zagadnienia z nimi związane nabierają nowego znaczenia, ponieważ na co dzień konfrontujemy się z takimi zjawiskami, jak syndrom konsumpcyjny, wielość modeli życia czy „roztapianie się” wzorców i wzajemnych zależności, a zjawiska te implikują nowe problemy odnoszące się także do obszarów związanych ze zdrowiem. Jest to istotne zwłaszcza w obliczu faktu, że współcześnie zdrowie jest utożsamiane ze zdolnością do normalnego funkcjonowania nie tylko w obszarze somatycznym, ale również psychospołecznym, a zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia stanowi ono wartość, dzięki której jednostka lub grupa społeczna mogą realizować swoje aspiracje i aktywnie zmieniać środowisko.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6271
ISBN: 9788380128262
9788380128279
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borzucka_Sitkiewicz_Wstep.pdf432,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons