Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6273
Title: Socjokulturowe determinanty wizerunku ciała a gotowość do podejmowania ryzykownych zachowań w celu poprawienia wyglądu
Authors: Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna
Keywords: konsumpcja; przyjemność; gratyfikacja; reklama; towary; usługi
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Borzucka-Sitkiewicz (red), „Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby”. (S. 83-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Gotowość do podejmowania przez internautów ryzykownych zachowań zmierzających do zmiany wyglądu jest dość znaczna i wiąże się z chęcią uzyskania dużej zmiany w krótkim czasie przy stosunkowo małym wysiłku. Bywa też skutkiem desperacji wynikającej z wcześniejszego podejmowania różnorodnych działań (w tym także prozdrowotnych), które w opinii internautów okazały się nieskuteczne. Oba te powody mogą de facto współwystępować ze sobą, ponieważ z treści poszczególnych postów trudno jednoznacznie wywnioskować, jak długo internauci podejmowali próby redukcji masy ciała, jak duża była intensywność ich działań i na ile realne były ich oczekiwania. Nie ulega jednak wątpliwości, że nadrzędnym celem osób podejmujących zachowania zmierzające do zmiany wyglądu jest dopasowanie się do ideału obowiązującego w aktualnym dyskursie piękna, a ich samoakceptacja i poczucie własnej wartości są uzależnione od tego, jak wyglądają. Z tego względu wykazują one silną motywację do uzyskania zmiany, nawet kosztem działań realnie zagrażających zdrowiu. Czynnikiem wspierającym deklarowaną motywację mogą być informacje zamieszczane na forach internetowych, których wartość merytoryczna jest bardzo zróżnicowana: można tu odnaleźć zarówno treści zracjonalizowane i obiektywnie odnoszące się do wiedzy naukowej, jak i opinie lakoniczne, opierające się na własnych subiektywnych i niezweryfikowanych pod względem medycznym poglądach czy wręcz wprowadzające w błąd potencjalnego czytelnika. Przeprowadzona analiza jednoznacznie wskazuje, że osoby wykazujące gotowość do podjęcia ryzykownych działań z wszystkich tych treści wybierają i selektywnie przyjmują te, które potwierdzają ich wcześniejsze przypuszczenia i utwierdzają je w już podjętej decyzji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6273
ISBN: 9788380128262
9788380128279
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borzucka_Sitkiewicz_Socjokulturowe_determinanty.pdf548,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons