Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6279
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKowalczewska-Grabowska, Katarzyna-
dc.date.accessioned2018-09-21T06:06:51Z-
dc.date.available2018-09-21T06:06:51Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationK. Borzucka-Sitkiewicz (red), „Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby”. (S. 207-219). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788380128262-
dc.identifier.isbn9788380128279-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/6279-
dc.description.abstractZ uwagi na temat niniejszego opracowania zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza pojęć związanych z organizowaniem środowiska lokalnego na rzecz działań z obszaru promocji zdrowia, których zakres może korespondować z praktyczną działalnością pedagoga społecznego zorientowanego prozdrowotnie na potrzeby lokalnych społeczności. W tradycji polskiej praca ze społecznością lokalną ma swoje korzenie w twórczości naukowej Heleny Radlińskiej. Jej koncepcja sił społecznych stanowiła wyjątkowy dorobek pedagogiki społecznej. Niestety z uwagi na historyczne przeobrażenia zahamowany został rozwój teorii i praktyki środowiskowej. Aktualnie w Polsce niewiele jest publikacji na ten temat i intencją autorki jest propagowanie szeregu inicjatyw naukowych i praktycznych, których zasadniczym celem jest rozwój zdrowej społeczności lokalnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectspołeczność lokalnapl_PL
dc.subjectpromocja zdrowiapl_PL
dc.subjectpedagogika społecznapl_PL
dc.titleOrganizowanie społeczności lokalnej i aktywizacja jej potencjału dla potrzeb promocji zdrowiapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kowalczewska_Grabowska_Organizowanie_spolecznosci_lokalnej.pdf494,66 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons