Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6279
Title: Organizowanie społeczności lokalnej i aktywizacja jej potencjału dla potrzeb promocji zdrowia
Authors: Kowalczewska-Grabowska, Katarzyna
Keywords: społeczność lokalna; promocja zdrowia; pedagogika społeczna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Borzucka-Sitkiewicz (red), „Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby”. (S. 207-219). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Z uwagi na temat niniejszego opracowania zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza pojęć związanych z organizowaniem środowiska lokalnego na rzecz działań z obszaru promocji zdrowia, których zakres może korespondować z praktyczną działalnością pedagoga społecznego zorientowanego prozdrowotnie na potrzeby lokalnych społeczności. W tradycji polskiej praca ze społecznością lokalną ma swoje korzenie w twórczości naukowej Heleny Radlińskiej. Jej koncepcja sił społecznych stanowiła wyjątkowy dorobek pedagogiki społecznej. Niestety z uwagi na historyczne przeobrażenia zahamowany został rozwój teorii i praktyki środowiskowej. Aktualnie w Polsce niewiele jest publikacji na ten temat i intencją autorki jest propagowanie szeregu inicjatyw naukowych i praktycznych, których zasadniczym celem jest rozwój zdrowej społeczności lokalnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6279
ISBN: 9788380128262
9788380128279
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kowalczewska_Grabowska_Organizowanie_spolecznosci_lokalnej.pdf494,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons