Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/628
Tytuł: Diagnozowanie problemów emisji głosu
Autor: Guzy, Anna
Słowa kluczowe: Problemy emisji głosu; Arkusz diagnozy; Profilaktyka logopedyczna
Data wydania: 2012
Źródło: K. Węsierska (red.), "Profilaktyka logopedyczna praktyce edukacyjnej. T. 1" (s. 153-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents a device for diagnosing problems with voice emission (a diagnosis sheet). The sheet is a modification of currently existing diagnosing devices, and it was supplemented with authorial propositions. The device is helpful in diagnosing problems and determining dysfunctions connected to body posture while speaking, the way of breathing, articulation and voice rendering of a text. The article comprises practical tips on how to work with the sheet. The diagnosis sheet can be utilized in work with both adult and child patients, and it can be used by speech therapists as well as voice emission coaches but also by teachers of Polish and those giving extracurriculum classes (e.g. theatrical or recitation school clubs), to determine the patients voice quality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/628
ISBN: 978-83-226-2058-8
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Guzy_diagnozowanie_problemow_emisji_glosow.pdf406,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons