Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6284
Title: Wokół tajemnic zwierzęcego umysłu. Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell: „Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze”. Tłum. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński. Kraków 2015 (publikacja przetłumaczona na język polski, wydana w miękkiej oprawie, 359 strony) - recenzja
Authors: Tymieniecka-Suchanek, Justyna
Keywords: „Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze”; Clive D.L. Wynne; Monique A.R. Udell; recenzja
Issue Date: 2015
Citation: Zoophilologica, Nr 1 (2015), s. 329-330
Abstract: "Pozycja pt. Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze (tytuł oryginału: Animal Cognition. Evolution, Behavior and Cognition) to profesjonalny i rzeczowy podręcznik/kompendium najnowszej wiedzy o procesach umysłowych zwierząt, autorstwa Clive’a Wynne`a – profesora Wydziału Psychologii Uniwersytetu Stanowego w Arizonie, oraz Monique Udell – badaczki z Wydziału Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Stanowego w Oregonie. Ich zamiarem było napisanie dobrego podręcznika dla studentów, którzy zgłębiają procesy myślowe zwierząt. Cel autorów został osiągnięty. Warto podkreślić, że amerykańscy psycholodzy napisali go z myślą o wszystkich, którzy interesują się procesami psychicznymi zwierząt".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6284
ISSN: 2451-3849
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tymieniecka_Suchanek_Wokol_tajemnic_zwierzecego_umyslu.pdf504,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons