Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6302
Title: Słowo wstępne
Authors: Gracla, Jadwiga
Keywords: Halina Mazurek; literatura rosyjska
Issue Date: 2016
Citation: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, T. 26 (2016), s. 9-10
Abstract: Oddajemy w Państwa ręce 26. już tom „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych”. Tym razem jest on szczególny nie tylko ze względu na skromną rocznicę (to piąty numer pod tą samą redakcją), która ze względów oczywistych zejść musi na dalszy plan. Prezentowany tom „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych” wyróżnia się z innego względu — jest bowiem dedykowany Pani Profesor Halinie Mazurek w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6302
ISSN: 0208-5038
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gracla_Slowo_wstepne.pdf379,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons