Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/632
Tytuł: Wiedza z fonetyki - pomoc w osiąganiu bilingwalności dzieci
Autor: Tambor, Jolanta
Słowa kluczowe: Bilingwizm u dzieci; Umiejętności fonetyczne
Data wydania: 2012
Źródło: K. Węsierska (red.), "Profilaktyka logopedyczna praktyce edukacyjnej. T. 1" (s. 67-78). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author of the article confronts the concept of bilingualism with the knowledge of language. The lack of reliable phonetic and phonological knowledge is a shortcoming of a teacher of Polish, regardless of the type of class being taught (native speakers or foreign students). In contemporary handbooks for Polish as a foreign language there is no information regarding pronunciation. This has caused the uncomfortable situation of teachers in Polish schools abroad and those teaching children coming to Poland from other countries. The next issue considered is this of a native language. Lacking confidence in speaking one’s mother tongue may result in characteristic phenomenon of functional half-lingualism and partial code-switching. Eliminating the effects of interference, halflingualism as well as the interlanguage phenomena places demands on teachers to have a proper (theoretical and practical) knowledge of both general phonetics and this of L2 (second language).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/632
ISBN: 978-83-226-2058-8
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tambor_Wiedza_z_fonetyki.pdf388,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons