Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6320
Title: Odnajdywanie śladów w "Miedziance. Historii znikania" Filipa Springera
Authors: Gęsina, Tomasz
Keywords: Miedzianka; Filip Springer; geopoetics; geopolitics
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Gęsina, Z. Kadłubek (red), „Przestrzeń - literatura - doświadczenie : z inspiracji geopoetyki”. (S. 127-141). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: In the article, an interpretation of the Miedzianka. Historia znikania reportage by Filip Springer was presented, paying special attention to geopoetics. The author leads to spatial clues in Springer’s text, which focus around experiencing the place. The author also serves a proposal to widen the research on geopoetics by geophilosophy and geopolitics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6320
ISBN: 9788380128460
9788380128477
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gesina_Odnajdywanie_sladow_w_Miedziance.pdf411,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons