Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6320
Tytuł: Odnajdywanie śladów w "Miedziance. Historii znikania" Filipa Springera
Autor: Gęsina, Tomasz
Słowa kluczowe: Miedzianka; Filip Springer; geopoetics; geopolitics
Data wydania: 2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: T. Gęsina, Z. Kadłubek (red), „Przestrzeń - literatura - doświadczenie : z inspiracji geopoetyki”. (S. 127-141). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the article, an interpretation of the Miedzianka. Historia znikania reportage by Filip Springer was presented, paying special attention to geopoetics. The author leads to spatial clues in Springer’s text, which focus around experiencing the place. The author also serves a proposal to widen the research on geopoetics by geophilosophy and geopolitics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6320
ISBN: 9788380128460
9788380128477
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gesina_Odnajdywanie_sladow_w_Miedziance.pdf411,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons