Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6322
Title: Prowincjonalne nostalgie : słów kilka o regionalizmie (z Górnym Śląskiem w tle)
Authors: Pospiszil, Karolina
Keywords: new regionalism; Silesian literature
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Gęsina, Z. Kadłubek (red), „Przestrzeń - literatura - doświadczenie : z inspiracji geopoetyki”. (S. 154-172). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: An important trend of reflection upon space and its connections with culture is new regionalism. In this paper the author, while discussing this important for literature concerning Silesia phenomenon, attempts to represent the most important definitions of region and regionalism as well as to point toward a few research possibilities opened by new regionalism.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6322
ISBN: 9788380128460
9788380128477
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pospiszil_Prowincjonalne_nostalgie.pdf403,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons