Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/637
Title: Explaining affectivity in second/foreign language learning
Authors: Gabryś-Barker, Danuta
Keywords: Language learning; Foreign language learning; Second language acquisition; Affectivity; Individual differences in affectivity
Issue Date: 2012
Citation: D. Gabryś-Barker (red.), " Readings in second language acquisition " (s. 175-200). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Rozdział ukazuje rolę, jaką odgrywa sfera emocji w uczeniu się języka obcego, a także relacje między emocjami i kognitywną sferą funkcjonowania człowieka, wskazując prymarną rolę afektu. Zależności przedstawione zostały w świetle badań psycholingwistycznych i neurolingwistycznych. Omówiono również poszczególne cechy składające się na charakterystykę emocjonalną człowieka oraz cechy osobowości, np. samoświadomość i samoocenę, poczucie bezpieczeństwa i motywację do działania. Każda z tych cech przedstawiona jest w kontekście uczenia się języka obcego oraz jej wpływu na sukces bądź porażkę. Rozdział ukazuje również przykładowe rozwiązania pedagogiczne służące rozwojowi sfery emocjonalnej ucznia, szczególnie w kontekście nauczania języka obcego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/637
ISBN: 978-83-226-2101-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabrys_Berker_Explaining_affectivity_in_second.pdf365,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons