Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6380
Title: Przemoc i piękno : o teologii i estetyce zwierząt na marginesie pisarstwa Annie Dillard oraz Tadeusza Sławka
Authors: Mitek-Dziemba, Alina
Keywords: Annie Dillard; Tadeusz Sławek
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 228-251). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W swojej książce Revelations of Gloucester, opartej na zderzeniu geopoetyckiej lektury tekstu (Maximus Poems Charlesa Olsona) z fenomenologiczną analizą malarstwa (cykl obrazów z widokami amerykańskiego miasteczka Gloucester Fitza Henry’ego Lane’a), Tadeusz Sławek szkicuje podstawy myślenia w interesujący sposób łączącego ze sobą zwierzęcość i boskość, fenomen podmiotowości innej niż ludzka oraz religijne odniesienie, które nie musi być jedynie sprawą człowieka, choć takim zwykle pozostaje[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6380
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mitek_Dziemba_Przemoc_i_piekno_o_teologii_i_estetyce.pdf2,23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons