Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6397
Title: Przedmowa
Authors: Walczak, Maciej
Keywords: miasto; analiza leksykalno-semantyczna; język polski; język rosyjski
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Czerwiński, M. Walczak (red.), „Semantyka przestrzeni miejskich w aspekcie relacji interpersonalnych. Cz. 1, Czyniki konfliktotwórcze”. (S. 7-14). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia prezentowanego w tej książce materiału, metodologii i strategii jego obróbki, wreszcie nadrzędnej idei niniejszej monografii, poświęcimy nieco uwagi samemu pojęciu miasto, szczególnie w badanych przez nas językach – rosyjskim i polskim. Przede wszystkim przeanalizujemy je pod kątem leksykalno‑semantycznym by sprawdzić, czy w obu językach są one zbieżne, czy też ich rozumienie nie zawsze się pokrywa. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6397
ISBN: 9788322631553
9788322631560
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Walczak_Przedmowa.pdf514,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons