Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6401
Title: Pociąg do Hollywood : o prozie Andrzeja Barta
Authors: Nowacki, Dariusz
Keywords: Andrzej Bart; proza
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska (red.), "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych" Cz. 2. (S. 27-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W naszym świecie pisarskim Andrzej Bart jest twórcą osobnym przede wszystkim w tym znaczeniu, że praktykowanie literatury jest dla niego aktywnością poniekąd poboczną i zastępczą, a także w dużej mierze adaptacyjną. Bynajmniej nie chodzi o to, że Bart wziął sobie do serca słynną maksymę Lenina, mówiącą o kinie jako najważniejszej ze sztuk, lecz o to, że związki z filmem mają przemożny wpływ na jego twórczość literacką. W pierwszej kolejności należy powiadomić o tym, że część jego dorobku stanowią przekształcenia wcześniejszego materiału scenariuszowego (to ów żywioł adaptacyjny). […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6401
ISBN: 9788380127357
9788380127364
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowacki_Pociag_do_Hollywood.pdf572,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons