Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6408
Title: Piekło kobiecości : o prozie Agnieszki Drotkiewicz
Authors: Nęcka, Agnieszka
Keywords: Agnieszka Drotkiewicz; proza; kobiecość; cierpienie
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska (red.), "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych" Cz. 2. (S. 201-218). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Agnieszka Drotkiewicz jest autorką (lub współautorką) czterech zbiorów rozmów z pisarzami i pisarkami (Głośniej! Pisarki o sobie, Teoria trutnia i inne, Jeszcze dzisiaj nie usiadłam, Piano rysuje sufit. Rozmowy o przygodzie), wywiadu rzeki z Dorotą Masłowską, dramatu Daleko od Wichrowych Wzgórz oraz czterech powieści: Paris London Dachau (2004), Dla mnie to samo (2006), Teraz (2009) oraz Nieszpory (2014). Tym, co łączy jej książki prozatorskie, jest przede wszystkim temat piekła kobiecości. Wszystkie opisywane przez Drotkiewicz bohaterki są samotne, tęsknią za bliskością innych, są poniżane, zranione, nie potrafią odnaleźć sensu własnej egzystencji i gonią za marzeniami, których nigdy nie będą w stanie spełnić. Miłość jawi się zatem w tej prozie jako główne źródło cierpień, swego rodzaju obóz koncentracyjny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6408
ISBN: 9788380127357
9788380127364
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necka_Pieklo_kobiecosci.pdf527,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons