Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6413
Title: Kształtowanie mikrostruktury i własności stopów na osnowie fazy Heuslera Co₂NiGa
Authors: Prusik, Krystian
Advisor: Morawiec, Henryk
Keywords: stopy trójskładnikowe; efekt pamięci kształtu; faza gamma; inżynieria materiałowa; materiały ferromagnetyczne; stopy Heuslera
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Stopy na osnowie faz Heuslera, którym przypisuje się wzór A₂BC z uwagi na występujący w tych stopach magnetyczny efekt pamięci kształtu związany z przemianą martenzytyczną lub reorientacją wariantów płytek martenzytu pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego, są obecnie przedmiotem intensywnych badań wielu czołowych ośrodków naukowych. Istotą procesu reorientacji płytek martenzytu jest nakładanie się pasm utworów bliźniaczych w płytkach martenzytu z ferromagnetycznymi domenami Weissa. Przyłożenie pola magnetycznego wywołuje przemieszczenie się granic domen i bliźniaków w płytce martenzytu korzystnie zorientowanej w stosunku do przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego kosztem wariantu o niekorzystnej orientacji. Zatem magnetyczny efekt pamięci kształtu związany jest z ruchem granic bliźniaczych, stąd wymaganiem jest niska wartość naprężeń konieczna dla przemieszczenia się granic bliźniaczych w płytce martenzytu. Największy efekt magnetycznej pamięci kształtu ok. (10%) uzyskano jak dotąd w jednofazowych monokrystalicznych stopach na osnowie Ni₂MnGa. Jednak praktyczne zastosowanie tych stopów w stanie polikrystalicznym jest znacznie ograniczone ze względu na ich kruchość. Poszukiwania stopów o wyższych własnościach plastycznych wykazały, że można ją osiągnąć w stopach na osnowie Co₂NiGa przy obecności cząstek fazy γ.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6413
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prusik_Ksztaltowanie_mikrostruktury_i_wlasnosci_stopow_na_osnowie_fazy_Heuslera.pdf3,95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.