Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6414
Title: Opracowanie procedury rentgenowskiej analizy strukturalnej materiałów wielofazowych zawierających fazy niestechiometryczne i nanometryczne
Authors: Dercz, Grzegorz
Advisor: Pająk, Lucjan
Keywords: analiza fazowa ilościowa; faza międzymetaliczna; inżynieria materiałowa; kompozyty; krystalografia rentgenowska; nanomateriały
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: W rozprawie zaproponowano procedurę analizy materiałów wielofazowych przy wykorzystaniu połączonych metod Toraya i Rietvelda. Połączenie to polega na wstępnej analizie dyfraktogramów metodą Toraya i późniejszym wykorzystaniu wyznaczonych wartości parametrów sieciowych i szerokości połówkowej linii dyfrakcyjnych jako danych wejściowych w metodzie Rietvelda. Stwierdzono, że stosowanie wymienionej procedury okazuje się niezbędne do analizy materiałów z fazami niestechiometrycznymi i nanometrycznymi. Względna dokładność ilościowej analizy fazowej przy zawartościach faz powyżej 30 %wag. jest rzędu 1-5%, dokładność ta malała do 10-15% przy zawartościach faz rzędu 8-15%wag. Przy wzroście stopnia dyspersji krystalitów do skali nanometrów i zawartościach faz rzędu 62,5 %wag. dokładność zmalała dwukrotnie. W przypadku niewielkiej ilości (10-12,5 %wag) faz nanometrycznych dokładność zmniejszyła się trzykrotnie. Stwierdzono, że dla materiałów z fazami międzymetalicznymi i ceramicznymi funkcja pseudo-Voigta lepiej opisuje profil linii dyfrakcyjnych od faz mikrokrystalicznych, podczas gdy funkcja Pearsona VII od faz nanokrystalicznych. Stwierdzono, że zarówno dla materiałów testowych jak i technicznych charakteryzujących się nakładaniem refleksów dyfrakcyjnych wysoko i niskosymetrycznych faz o wysokiej dyspersji krystalitów, przy wykorzystaniu połączonych metod Toraya i Rietvelda istnieje możliwość szerszej i dokładniejszej analizy parametrów sieciowych, rozmiaru krystalitów i zniekształceń sieciowych oraz zawartości faz.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6414
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dercz_Opracowanie_procedury_rentgenowskiej_analizy_strukturalnej_materialow_wielofazowych.pdf3,46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.