Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6419
Title: Postscripta dla Tadeusza
Authors: Szuba, Andrzej
Keywords: Tadeusz Sławek; księga pamiątkowa
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil (red.), "Polytropos : na drogach Tadeusza Sławka" (S. 573-574). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tekst poświęcony profesorowi Tadeuszowi Sławkowi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6419
ISBN: 9788322630082
9788322630099
Appears in Collections:Książki/rozdziały

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szuba_Postscripta_dla_Tadeusza.pdf1,98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons