Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6421
Title: Dacja i jej mieszkańcy. Aspekty dziejów dackich w polskiej historiografii starożytności rzymskiej
Authors: Kluczek, Agata A.
Keywords: Dacia; prowincja; Cesarstwo Rzymskie; personifikacje geograficzne
Issue Date: 2018
Publisher: Związek Polaków w Rumunii - Uniunea Polonezilor din România
Citation: Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze - Legături istorice și culturale polono-române. Suceava 2018, s. 81-97
Abstract: Historia Dacji – jakkolwiek jako samodzielny przedmiot badawczy nie została podjęta przez polskich historyków – mieści się w obszarze ich zainteresowań przede wszystkim jako cząstka imperium rzymskiego. Była to cząstka nader ważna, zarówno ze względu na położenie geograficzne Dacji, jak i z powodu przemian politycznych w Cesarstwie Rzymskim prowadzących do awansu prowincji. Te geo-polityczne uwarunkowania w powiązaniu z bujnie rozwijającą się historiografią imperium rzymskiego doby Cesarstwa sprawiają, że w wielu studiach nad zagadnieniami z zakresu historii politycznej, społecznej, religijnej, ekonomicznej, realizowanych przez polskich badaczy, wyłaniają się problemy dotykające relacji między Dakami a Rzymem, a także mieszkańców Dacji, tych ‘nierzymskich’ oraz Rzymian z niej się wywodzących. Eksplorowane są również tematy dotyczące odzwierciedlenia w propagandzie imperialnej funkcjonalno-strukturalnego miejsca Dacji w Cesarstwie Rzymskim. Chociaż bowiem żywot Dacji zadunajskiej był krótki (106–271), to zwycięstwo Trajana nad Dakami zza Dunaju i stworzenie prowincji Dacia pobudzały na bieżąco, ale także post factum wykorzystywanie obrazów Dacji i Daków w sztuce i mennictwie rzymskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6421
ISBN: 978-973-0-27765-4
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kluczek_Dacja_i_jej_mieszkancy.pdf524,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons