Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6426
Title: Wstęp
Authors: Tokarz, Bożena
Keywords: wstęp; Przekłady Literatur Słowiańskich
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 7, cz. 1 (2016), s. 9-11
Abstract: Temat niniejszego tomu — Tłumacze i przekładoznawstwo słowiańskie — wynika z chęci zaprezentowania panoramy teoretycznej i historycznej w zakresie dyscypliny, jak również konkretnych praktyk translatorskich. Spojrzenie z tych dwóch perspektyw na jednostkowe rozwiązania tłumaczy lepiej przedstawia ich rolę jako pośredników (a czasem inicjatorów stylu i myślenia), a także ich decyzje oraz funkcje i pragmatyczność przekładu. W tym kontekście domagają się uwagi takie problemy, jak: dominująca w praktyce i/lub w teorii norma tłumaczenia, określająca poetykę historyczną przekładu; aspekt intertekstualności przekładu, czyli jego istnienie wśród innych utworów tłumaczonych albo w kontekście serii; znajomość oryginału w kręgach artystycznych i intelektualnych kultury przyjmującej oraz wieloaspektowość przekładu artystycznego, związana z jego zapotrzebowaniem rodzimym, a także z preferencjami tłumacza, który może być „ambasadorem” obcości lub jej „legislatorem”, wzbogacając własny warsztat artystyczny i/lub literaturę docelową[…]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6426
ISSN: 1899-9417
2353 ‑9763
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tokarz_Wstep.pdf435,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons