Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6430
Tytuł: Danuty Abrahamowicz szkoła przekładu
Tytuł równoległy: Danuta Abrahamowicz’s school of translation
Autor: Buczek, Marta
Słowa kluczowe: translation; Slovak literature in Polish translation; Danuta Abrahamowicz; Polish literature in Slovakia; Polish and Slovak literary contacts
Data wydania: 2016
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 7, cz. 1 (2016), s.201-219
Abstrakt: The author of the article focuses on the specific school of translation formulated by the well‑known Polish translator of Slovak literature, Danuta Abrahamowicz. The article defines all aspects of Abrahamowicz’s translatological activities, starting with her literary studies, critical, publishing, editorial activity and ending with her translation activity. The article shows the ways in which Abrahamowicz perceives translation and how it applies in a new horizon of reception.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6430
ISSN: 1899-9417
2353‑9763
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Buczek_Danuty_Abrahamowicz_szkola_przekladu.pdf556,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons