Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6444
Title: Revisiting G. B. Shaw's "Mrs Warren's Profession" : differences in cultural reception and translation in England, the United States, and Poland.
Authors: Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka
Keywords: przekład literacki; Profesja Pani Warren; recepcja; G.B. Shaw
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Adamowicz-Pośpiech, M. Mamet-Michalkiewicz (red.), "Translation in culture" (S. 151-172). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł jest analizą kontrastywną różnic, jakie zaistniały w recepcji kulturowej i przekładzie literackim Profesji Pani Warren G.B. Shawa w Anglii, Ameryce i Polsce. Autorka artykułu skupia się na tzw. kwestii kobiecej na początku XX w. w różnych kulturach i na podstawie przekładu dramatu ukazuje jak dyskutowano o problemie pozycji kobiet w społeczeństwie w Europie i Ameryce. Profesja Pani Warren podlegała cenzurze w Anglii i Ameryce, aby uniemożliwić społeczną debatę nad kwestią roli kobiet. Odmienna kulturowa recepcja w Anglii i na kontynencie jest omówiona na tle szerokiego historycznego i kulturowego kontekstu pierwszych dekad XX w. W Polsce, choć dramat nie był ocenzurowany, to jego wystawianie zostało zablokowane z powodów ideologiczno-politycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6444
ISBN: 9788380127531
9788380127548
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamowicz_Pospiech_Revisiting_G_B_Shaws_Mrs_Warrens_Profession.pdf1,74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons