Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/645
Tytuł: DNA damage induced by mutagens in plant and human cell nuclei in acellular comet assay
Autor: Juchimiuk, Justyna
Gnys, Agnieszka
Małuszyńska, Jolanta
Słowa kluczowe: Nicotiana tabacum; Leukocytes; Acellular comet assay; DNA damage
Data wydania: 2006
Źródło: Folia Histochemica et Cytobiologica, 2006, nr 2, s. 127-131
Abstrakt: Higher plant cells have a long tradition of use in the studies on environmental mutagenesis in situ, especially in relation to human health risk determination. The studies on the response of plant and human cells to physical and chemical mutagens showed differences in their sensitivity. The differences in the presence of cell components in plants and humans could influence such response. Additionally, the level of the organization of the employed material could influence DNA-damaging effect: leukocytes are isolated cells and plant - an intact organism. To preclude these obstacles, the effects of direct treatment of isolated nuclei with genotoxic agents were determined to compare the sensitivity of plant and human cells. In the present study, we have determined the DNA-damaging effects of two chemical mutagens: maleic acid hydrazide (MH) and N-methyl-N-nitroso-urea (MNU) applied to isolated nuclei of both plant and human cells. In order to compare the sensitivity of the nuclei of Nicotiana tabacum var. xanthi and the nuclei of leukocytes, the acellular Comet assay was carried out. The results showed higher sensitivity of the nuclei of leukocytes as compared to the nuclei of plant cells to mutagenic treatment with the applied doses of MH and MNU.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/645
ISSN: 0239-8508
1897-5631
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WBiOŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Juchimiuk_DNA_damage_induced_by_mutagens_in_plant_and_human_cell_nuclei.pdf250,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons