Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6452
Title: Konieczność czy świadomy wybór? Rozważania o prosumpcyjnych wzorach zachowań konsumentów ubogich w świetle kryzysu ekonomicznego
Authors: Nowalska-Kapuścik, Dorota
Keywords: economic; poverty; prosumption; consumption; crisis
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Klimczak, K. Ponikowska (red.), "Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju" (S. 61-71). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The text deals with the phenomenon of prosumption in the context of the economic crisis. It presents the social determinants and consequences of this phenomenon. Pays special attention to the category of poor and monitors practices and consumer prosumption the poor.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6452
ISBN: 9788380129450
9788380129467
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowalska_Kapuscik_Koniecznosc_czy_swiadomy_wybor.pdf474,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons