Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6459
Title: Podwójny agent : o prozie Sławomira Shutego
Authors: Nęcka, Agnieszka
Keywords: Sławomir Shuty; twórczość
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska (red.), "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych" Cz. 2. (S. 389-412). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Kontrowersyjne, antykonsumpcjonistyczne działania w wielu różnych dziedzinach przyniosły Sławomirowi Shutemu — prozaikowi, fotografowi, scenarzyście, reżyserowi filmów undergroundowych, twórcy opery disco polo, współzałożycielowi krakowskiej Galerii TAM, autorowi artzina Baton — duży rozgłos. Media szybko ochrzciły go „papieżem antykonsumpcjonizmu”, a Zwał — który wyniósł pisarza na szczyt fali popularności — manifestem „generacji Nic”. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6459
ISBN: 9788380127357
9788380127364
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Necka_Podwojny_agent.pdf560,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons