Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6470
Title: Odczytywanie miasta : notatki i wspomnienia z konferencji
Authors: Błahut, Grzegorz
Keywords: antropologia miasta; zjawiska kulturowe; konferencje
Issue Date: 2016
Citation: Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 16 (2016), s. 257-259
Abstract: Antropologia miasta i związana z nią refleksja naukowa zakorzeniła się w ostatnich latach w środowiskach akademickich wielu polskich uczelni. O ile w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia konferencję naukową na temat miasta można było uznawać za wydarzenie wyjątkowe, o tyle obecnie badacze mają wiele okazji, aby na forum co najmniej ogólnokrajowym, w salach konferencyjnych różnych ośrodków, dzielić się swoimi doświadczeniami oraz przemyśleniami płynącymi z eksploracji obszarów i społeczności miejskich. Nawet jeśli tytuł jakiejś konferencji nie odnosi się wprost do tej problematyki, to i tak w wielu wystąpieniach pojawiają się nawiązania do zjawisk kulturowych, które charakteryzują współczesne społeczeństwo, a te od prawie trzech dekad w przypadku większej części ludności świata dotyczą mieszkańców miast. Innymi słowy, skoro już ponad połowa ludzkości żyje w miastach, nauka o człowieku i jego kulturze siłą rzeczy jest antropologią miasta. […]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/6470
ISSN: 1506-5790
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blahut_Odczytywanie_miasta.pdf239,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons